• Enerji İzleme Ürünleri

Data Toplama ve İşleme


PRODATA

Data Toplama ve İşleme
Sayıcılardan gelen pulsları toplamak, kaydetmek ve işlemek için kullanılır.
Protokol*: LON + Modbus (RTU) Slave/Master