• Aydınlatma

Aydınlatma grubu olarak amacımız;


 
 
Minimum enerji tüketimi ile fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlara maksimum düzeyde cevap verecek aydınlatma çözümlerini üretmektir. Bu amaçla ihtiyaçlara uygun olarak yeni ürünleri piyasaya sürmeye devam ediyoruz. .
 
 
Algılarımızın %80’i görsel yolla sağlanmaktadır. Bu amaçla aydınlatma her şeyden önce görsel fonksiyonların gerçekleşmesi için gereklidir. Fizyolojik ve pskolojik etkileri göz önüne alınarak gerçekleştirilen bir aydınlatma konforlu bir ortam yaratmalıdır. Bunların dışında yarattığı görsel etki ile aydınlatma prestij ve güvenlik arttırtıcı bir unsurdur.
 
 
 
Aydınlatmanın, ticari binalardaki elektrik enerjisi tüketimi içerisinde hatırı sayılır bir payı vardır. Enerjinin etkin kullanılması gereken günümüzde, tüm diğer tüketim kalemlerin de olduğu gibi aydınlatmada da minimum enerji tüketimi ile maksimum verimin alınması gerekmektedir. Mevcut bir aydınlatma sisteminin etkin kullanımı ise uygun otomatik kontrol sistemlerinin kullanılması ile mümkündür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilindiği gibi Türkiye Enerji Verimliliği Kanun Mayıs 2007 tarih 25610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Enerji Verimliliği Kanununun Amacı, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasıdır. Yasa gereği, enerji kaynaklarının üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda en yüksek etkinlikte kullanılması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
Aydınlatma Kontrol Sistemleri;
Manüel Kontrol “Kişilerin inisiyatifinde”
Otomatik Kontrol “Lokal kontrol”
Otomasyon “Merkezi kontrol”
 
Aydınlatma Kontrolünde kullanılan kontrol stratejilerinden biri de “Harekete bağlı kontrol” dur. Aydınlatma Kontrolünde hareket sensörleri, gerek basitliği gerekse sağladığı enerji tasarrufu nedeniyle ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Çok yakın gelecekte resmi binalarda hareket sensörlerinin kullanılması mecburi hale gelecek, özel ticari binalarda ise “enerjini etkin kullanımı” kapsamında devlet tarafından verilecek teşviklerle hareket sensörlerinin kullanımını daha da yaygınlaşacaktır.
 
 
 
 
 
Hareket bağlı kontrolün uygunluğunun saptanması;
  • Kullanılmadığı zamanlar var mı?
  • Hacimde kimse olmadığı halde lambalar açık kalıyor mu?
  • Mesai saati bitiminde lambalar açık kalıyor mu?
  • Hacim ne zaman kullanılıyor?
  • Mesai saatleri içinde lambalardan bir kısmının kapatılması mümkün mü?
 
Bu sorulardan biri veya bazılarının cevabı evet ise aydınlatmanın hareket sensörü ile kontrolü uygundur.